گرنگترین مانشێتەکان

نرخی دراوەکان 9-3-2017

نرخی دراوەکان 9-3-2017

نرخی دۆلار بەرامبەر دینار
126,500=$100
نرخی ئێرۆ بەرامبەر دینار
134,000=€100
نرخی پاوەن بەرامبەر دینار
156,000=£100
نرخی تمەن برامبەر دینار
33,250=1000
نرخی لیرەی تورکی بەرامبەر دینار
36,000=100
‎نرخی لیرەی سوری بەرامبەر دینار
2,425=1000


نرخی تمەن بەرامبەر دۆلار
$100=3790
نرخی ئێرۆ بەرامبەر دۆلار
106,50$=€100
نرخی پاوەن بەرامبەر دۆلار
$124=£100
نرخی لیرەی تورکی بەرامبەر دۆلار
350=$100
‎نرخی کرۆنی سویدی بەرامبەر دۆلار
1000=110$
‎نرخی بۆرسە نەوت
56,70$
نرخی ئاڵتون بەرامبەر دۆلار
1,257$

 

 

دواین نوێکردنەوە

9/3/2017 - 15:00